Articole recente

Calculul posturilor din Bilant

joi, 17 februarie 2011 , Postat de codo la19:58

A. Activele imobilizate se calculeaza prin insumarea  totalului de la imobilizarile necorporale, corporale si de la cele financiare.
B. Activele circulante se calculeaza insumand  valoarea totala a stocurilor, a creantelor, a investitiilor pe termen scurt, casa si conturi la banci.
C. Cheltuieli inregistrate in avans
D. Datorii: Sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (DTS)  - se calculeaza ca si suma a valorilor elementelor componente.
E. Active Circulante Nete/ Datorii curente Nete se calculeaza in felul urmator: la Total Active Circulante se aduna Totalul Cheltuielilor inregistrate in avans, apoi se scad DTS si Sumele de reluat intr-o perioada de pana la un an (de la Veniturile inregistrate in avans).
F. Total active minus Datorii curente se calculeaza astfel: Active imobilizate + Active circulante Nete/Datorii Curente Nete
G. Datorii: sume de trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (DTL)
H. Provizioane - se calculeaza prin insumarea valorilor elementelor componente
I. Venituri inregistrate in avans- se calculeaza prin insumarea valorilor elementelor componente
J. Capital si Rezerve cuprinde:
     I.Capital
    II. Prime de Capital
    III. Rezerve din Reevaluare
    IV. Rezerve,
     V.Profitul sau pierderea reportata
    VI.Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
Fiecare din aceste posturi bilantiere se obtin prin insumarea valorilor elementelor componente.
Capitalurile proprii se obtin in felul urmator: 
∑  Valorile totale de la Posturile I-IV (cele scrise mai sus) - Actiunile proprii + Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii - Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii+ Profitul reportat-Pierderea reportata- Profitul exercitiului financiar -Pierderea Exercitiului financiar- Repartizarea profitului.


Total Capitaluri = Profit + Repartizarea Profitului

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu