Articole recente

Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”

luni, 28 martie 2011 , Postat de codo la21:21

Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” este un cont asezat in  grupa 45 “Grup şi acţionari/asociaţi”  a planului de conturi, fiind folosit pentru a ține evidența decontărilor cu acționarii/asociații privind capitalul. Contul 456 este bifunctional.


În debitul contului 456 “Decntări cu acționarii/asociații privind capitalul” inregistram:
  • capitalul subscris de acționari/asociați, în natură și/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acțiuni/părți sociale, precum și capitalul preluat în urma operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
  • valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital și/sau din conversia obligațiunilor în acțiuni (104);
  • sumele achitate acționarilor/asociaților sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
  • diferențele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).
În creditul contului 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” inregistram:
  • aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
  • sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
  • împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni (161);
  • capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
  • decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
  • diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).
Soldul debitor al contului reflecta aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.sursa: OMFP 3055/2009

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu