Articole recente

Forma prescurtata a bilantului

vineri, 25 martie 2011 , Postat de codo la09:23

Potrivit OMFP 3055/2009, elementele care compun bilanţul prescurtat sunt urmatoarele:

A. Active imobilizate
          I. Imobilizări necorporale
         II. Imobilizări corporale
         III. Imobilizări financiare
B. Active circulante
         I. Stocuri
         II. Creanțe
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
         III. Investiții pe termen scurt
         IV. Casa și conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital și rezerve
         I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat și capitalul nevărsat)
         II. Prime de capital
         III. Rezerve din reevaluare
         IV. Rezerve
         V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
         VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu