Articole recente

Guvernul majorează salariului de bază minim brut pe ţară de la 1 iulie 2013

luni, 20 mai 2013 , Postat de codo la12:05

Guvernul României a luat hotărârea de majorare,  începând cu data de 1 iulie 2013, a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la suma de 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră. Această decizie a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23.01.2013.

Iată și celelalte prevederi din această hotărâre, așa cum sunt ele publicate în Monitorul Oficial:

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Începând cu dată de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.

(2) Începând cu dată de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.

Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judeţene şi al municipiului Bucuresti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - La dată intrării în vigoare a prezenţei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abrogă.

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu